Bli yogainstruktør

Yoga er for mange personer en reise inn i en annen verden og lar deg oppleve noe nytt og spennende. Andre personer får denne reisen og spenningen gjennom ulike online kasino opplevelser, som for eksempel gjennom http://www.ace-ten.com/nb/ . Den strategiske tankegangen og fokuset personer må ha når de spiller poker, blackjack og lignende, kan på enkelte områder minnes litt den bevisstheten og fokuset en strever for å oppnå i yogaen. Derfor kan en på mange måte bruke de kunnskapene man opparbeider seg i de ulike miljøene og bruke dem i det andre.balance-1107484_960_720

Å være yoga instruktør handler om mer enn å bare vise fram enkelte øvelser. Instruktører må ha kunnskaper om menneskers anatomi, yogaens virkninger på kropp og sinn, bakgrunnshistorien til yogaen, i tillegg til et i pedagogisk tilrettelegging.

For å vær yogainstruktør kreves det en spesiell ro og evne til å både inspirere og lære bort sine kunnskaper. En skal kunne se enkelt individet og hjelpe dem til å oppnå den personlige utviklingen som de trenger. Dette kan være vanskelig i en klasse med flere mennesker samlet samtidig. Det er også viktig i denne sammenhengen å ha kontroll og bevissthet rundt menneskets anatomi og kroppsbevegelse. Instruktøren skal veilede de andre deltakerne slik at de verken overstiger eller undergår sitt utviklingspotensial, og det er svært viktig å unngå skader.

For å bli yoga instruktør er det mulig å delta på tilrettelagte kurs. Slike yogautdannelser tas gjerne over 1 års tid og det er flere organisasjoner som tilbyr slike kurs. Pris på kursene vil variere avhengig av sted, utgangspunkt og organisasjon. Kursene kan tas både i Norge og i utlandet.

Enkelte utdanninger krever en bakgrunn som personlig trener og kjennskap til yogaens lære. Andre tar utgangspunkt i ditt ståsted her og nå og utvikler et skreddersydd opplegg til deg. Hovedelementene i slike utdanningskurs tar utgangspunkt i yogaens historie, pusteteknikk, asanatrening (altså teknikk og utførelse), yogaflyt, instruktørrollen, kommunikasjon og coaching, pedagogikk, og forberedende gruppetrening. Det går selvfølgelig an å spesialisere seg videre innenfor spesifikke områder, for eksempel innenfor barneyoga, graviditetsyoga, eller som terapeutisk yogalærer, for å nevne noen.