En kort innføring i yoga

Yoga er en samlebetegnelse for diverse teknikker for kroppsbevegelse, meditasjon og pusteteknikk. Det fokuseres altså på en helhet og sammenheng mellom kropp, sinn og pust. Yoga handler om enkle kroppsbevegelser og øvelser, gjennom bøying og strekking, der bevegelsene utføres rolig uten anstrengelser i forbindelse med din egen pust. Det er altså pusten som bestemmer hastigheten på øvelsene og skal være en bestemmende faktor under øvelsene.

Pust

Pusten er derfor en svært viktig faktor i yoga, der den sier noe om sinns- og helsetilstanden til den enkelte. Ved å lære seg pusteteknikk og få kontroll over din egen pust, vil du lære deg å bryte med uheldige pustemønstre og kunne klare å bryte med mentale sperrer. Det handler om å få kroppen tilbake i balanse, og lære å kjenne sin egen kropp slik at en er bevisst når en kommer i ubalanse.

Tilstedeværelseyoga-32124_960_720

På denne måten oppnås en høyere grad av tilstedeværelse. Med tilstedeværelse menes at du lærer deg å leve mer i nuet. Du lærer deg å kjenne kroppens signaler og dens naturlige rytme. En slik form for tilstedeværelse er svært nyttig å ta med seg ut i hverdagslivet. Dette skal bidra til å legge grunnlaget for en rikere hverdag og bedre helse.

Meditasjon eller treningsform

Yoga har flere bruksområder, både som en meditasjonsform men også som en svært populær treningsform. De fleste variantene av yoga har en form for meditasjonsbit i alle fall på slutten av sin sekvens som bidrar til å ivareta noe av dens formål. Derfor vil det være opp til hver enkelt bruker å finne ut hvilken type som passer best for dem, eller bruke en kombinasjon av begge.

Yoga i dag

Flere millioner mennesker over hele verden tar i bruk yoga i dagens samfunn. Det er en av de mest populære alternative behandlingene som finnes og brukes i rehabilitering, trening, meditasjon og lignende. Noe av det som kanskje gjør det så populært som treningsform er at utgangspunktet er din egen kropp, helt slik som den er.