Et kort utdrag om yogaens historie

Opprinnelse

Opprinnelig hadde yoga et religiøst formål, hvor de mentale prosessene var viktige elementer for å oppnå erkjennelse og dyp meditasjon.

Yoga oppsto i India for 5000 år siden, og er knyttet til Hinduismen og Buddhismen. Den indiske filosofen Patanjali og hans bok Yoga Sutra er noen av de første skriftene over yogaens opprinnelse. Yoga Sutra ble sett på som en slags filosofisk veiledningsbok på hvordan mennesket skulle overvinne utfordringene ved å være et menneske. Den gav innsikt og veiledning i forhold til hvordan en kunne mestre sitt eget sinn og følelser, hvordan en kunne oppnå spirituell vekst og står som ett rammeverk for hvordan yoga praktiseres i dag.yoga-1234525_960_720

Filosofisk betydning

Filosofien bak yoga fokuserer på sann lykke. For å oppnå sann lykke er det nødvendig å ha kontroll over ditt mentale og fysiske liv. Dette kan oppnås gjennom å øve opp konsentrasjon og fokusere på pust. Når individet har oppnådd den høyeste formen for kontroll er det da mulig å kontrollere sine egne sanser og dermed være fri for alle slags former for forstyrrelser.

Hatha Yoga

Til å begynne med ble Hatha yoga utviklet som en teknikk for å meditere. Hatha yoga handler om det fysiske aspektet av yogaen og ble brukt for å forberede kroppen, og da spesielt nervesystemet, for å oppnå en form for dyp konsentrasjon. Dette krevde en viss fysisk styrke og utholdenhet for å klare å holde sinnet rolig og være bevist sin egen kropp. Denne metoden ble på denne måten et bevis på disiplin.

Innpass i den vestlige verden

På midten av 1900 tallet fikk yogaen sitt tidlige inntog i den vestlige sivilisasjonen. Opp mot det 21 århundret fikk yogaen flere oppturer og nedturer. Fra 2001 har yogaen eksplodert i popularitet. Dette har mye å gjøre med den store oppmerksomheten den har fått fra ulike kjente personer. Den er i dag en av verdens fremste treningsformer.