Yoga som trening og meditasjon

Yoga er en ganske enkel treningsform i den forstand at en trenger ikke så mye utstyr. Behagelige klær og en matte er det som er mest nødvendig. Selve treningen foregår gjerne med bare føtter, og en trenger derfor ikke spesielle treningssko, eller annet utstyr.

I hovedsak går de fleste som trener yoga på kurs for å lære seg de ulike teknikkene, eller deltar på faste timer, der en veiledes av en kvalifisert yoga instruktør. Moderne yoga kan deles inn i to hovedkategorier. Den ene legger vekt på mental konsentrasjon og pusteteknikk, mens den andre fokuserer mer på de kroppslige og fysiske øvelsene.download-4

Yoga bidrar til å øke smidigheten, styrke muskler, og forbedre blodsirkulasjon. Under yogaøvelser trenes kondisjonen. Ikke på den tradisjonelle måten med høy puls, men heller ved bruk av rolig puls men med intensivering av de ulike yoga stillingene. På denne måten kan lungekapasiteten økes, utholdenhet og kondisjon forbedres.

Intensivering av øvelsene skjer når en har teknikken inne. Dermed kan de samme øvelsene oppleves forskjellig for ulike personer, og avhenger av erfaringsnivå. Nybegynnere vil kanskje ha nok med å lære seg de ulike stillingene og bli vant med pusteteknikken, mens de mer erfarne vil kunne kjenne mer på hvordan de kan intensivere hver enkel stilling for å oppnå best utbytte.

I dag praktiseres yoga i hovedsak for trening og meditasjon. Målet med yoga er å forbedre helse, avstresse og kontrollere pusten. Gjennom de ulike yoga øvelsene skal en klare å få kontroll over hele sin kropp og være bevisst hver eneste bevegelse. Denne bevisstheten skal individet ta med seg ut i verden og bruke i hverdagslige situasjoner, slik at en klarer å være mer bevisst egen kropp, sinne og reaksjoner. Troen er at en slik tankegang skal gjøre deg mer avslappende og gi helsegevinster i form av redusering av stress, hodepine, muskelsmerter og lignende.